Wie zijn we?

Wie zijn wij?

Stichting SPOSA Child is in augustus 2010 door een klein groepje vrienden in Nederland opgezet. Ons huidig bestuur bestaat uit mensen van diverse beroepsgroepen: psychologen, juristen, journalisten, maatschappelijk werkers en zakenmensen.

Ieder bestuurslid voelt zich betrokken om met inzet van zijn of haar vrije tijd, expertise en middelen het leed van mishandelde kinderen te helpen verzachten. Wij proberen zo effectief mogelijk te zijn door kleinschalig en gericht te werken en hebben geen overheadkosten. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en ook geen vergoeding van onkosten. Zij leveren hun bijdragen volledig op vrijwilliger, onbezoldigde basis.

We rapporteren regelmatig en werken zo transparant mogelijk.

SPOSA CHILD is een kleine, charitatieve en humani­taire stichting met als doel geld bijeen te brengen om ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de provincie Negros in de Filippijnen.

SPOSA Child zamelt geld in door sponsoring of schenkingen te stimuleren en door bewustwordings­acties en -campagnes te organiseren. Al het geld dat SPOSA Child inzamelt wordt rechtstreeks aan de onderwijsbehoeften van haar begunstigden besteed. SPOSA Child gelooft dat onderwijs het beste middel is om jonge slachtoffers te helpen. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om te her­stellen, hun welzijn terug te krijgen en om weer een normaal leven te leiden. In de Filippijnen werkt SPOSA Child nauw samen met een locale organisatie van vrijwillige professionals in de provincie Negros. Dit zijn artsen, juristen, psychotherapeuten, verpleegsters, orde­handhavers, onderwijzers en maatschappelijk werkers die hun tijd en talenten vrijwillig geven om de algehele zorg en bescherming van seksueel misbruikte kinderen te garanderen. SPOSA Child draagt bij aan het werk van de vrijwilligers door dat deel van hun zorg te steunen dat met onderwijs­financiering te maken heeft.

Stichting SPOSA Child bestuursleden

Ms. Marilyn Tinsay

Voorzitter

Marylin 

Bachelor in Liberal Arts/Humanities

 

Frans Meulmeester

Penningmeester

Franciscus Meulmeester 

Gestalt psychotherapeut, trainer en supervisor

 

Sabine Peterink

Board Secretary

Sabine  

Education Policy Consultant

 

Clejean G. Felizario

SPOSA Representative

 

Bachelor of Science in Psychology

 

CONTACT INFORMATIE
Adres:   SPOSA CHILD
Burgemeester de Villeneuvesingel 47
3055 AM Rotterdam – The Netherlands

KVK Nr. 50679244
RSIN 8228.71.440 (ANBI)

E-mail: sposachild313@gmail.com
E-mail: info@sposachild.com
Website: www.sposachild.com
Mobiele telefoon: +31 (0) 637 168622