Beleidsplan 2020 – 2025

Beleidsplan 2020 – 2025

Doel

1.De Stichting stelt zich ten doel

1.a. bijstand, hulp en ondersteuning te verlenen aan misbruikte kinderen in de Filippijnen
1b. bewustwording te stimuleren en informatie te verstrekken met betrekking tot misbruikte kinderen in the Filippijnen

 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door

2.a. fondsen te verwerven ten gunste van misbruikte kinderen
2.b. bewustwordingscampagnes te organiseren ten gunste van misbruikte kinderen
2.c. samen te werken met andere organisaties en netwerken teneinde de gezondheid en het welzijn van misbruikte kinderen te bevorderen                                                                                                                      2.d. alle andere nodige middelen en methoden om haar doelen te bereiken

 

2020 – 2025

Voor de komende vijf jaar  willen we ons richten op de volgende projecten en activiteiten:

  1. Continuering van onze activiteiten in het kader van de fondsenwerving voor het onderwijs voor de meisjes op Negros.
  2. We hebben besloten voorlopig het aantal meisjes binnen onze prjecten niet uit te breiden.
  3. In samenwerking met de organisaties ter plaatse willen we een onderwijs project starten voor leerkrachten van de basisschool en het voortgezet onderwijs om seksueel misbruik te herkennen bij de kinderen.
  4. In samenwerking met de organisaties ter plaatse willen we een onderwijs project starten om jonge meisjes te helpen om ongewenst zwanger worden te voorkomen.
  5. We zullen onze samenwerking met de organisatie Holy Family continueren en waar mogelijk intensiveren.