Welkom

[bscolumns class=”one_half”]

Girl peeking around a tree[/bscolumns][bscolumns class=”one_half_last_clear”]top blue line

Onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind. Alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind
bottom blue line[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Onze Missie:
Rehabilitatie en herstel van mishandelde kinderen door het bieden van onderwijs

“ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – by Nelson Mandela

WAT IS SPOSA CHILD?
SPOSA CHILD is een kleine charitatieve en humanitaire stichting met als doel geld bijeen te brengen om ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de Provincie Negros in de Filippijnen.

SPOSA Child zamelt geld in door sponsoring of schenkingen te stimuleren en door bewustwordingsacties en –campagnes te organiseren. Al het geld dat SPOSA Child inzamelt, wordt rechtstreeks aan de onderwijsbehoeften van haar begunstigden besteed. SPOSA Child gelooft dat onderwijs het beste geschenk is om jonge slachtoffers te helpen. Hierdoor krijgen ze gelegenheid om zich te herstellen, hun welzijn terug te krijgen, en om weer een normaal leven te leiden.

In de Filippijnen werkt SPOSA Child nauw samen met lokale organisaties van vrijwillige professionals in de provincie Negros. Dit zijn artsen, juristen, psychotherapeuten, verpleegsters, ordehandhavers, onderwijzers en maatschappelijk werkers die hun tijd en talenten vrijwillig geven om de algehele zorg en bescherming van seksueel misbruikte kinderen te garanderen. SPOSA Child draagt bij aan het werk van de vrijwilligers door dat deel van hun zorg te steunen dat met onderwijs te maken heeft.

“Educate a boy, and you educate an individual, educate a girl and you educate a village” – by Adelaide Hoodless