Waar is financiering nodig?

Terwijl openbare scholen in de Filippijnen geen schoolgeld vragen, zijn veel andere uitgaven tijdens het lager onderwijs noodzakelijk, zoals schooluniformen, onderwijsmateriaal, eten, transport­kosten en medicijnen.
Zulke kosten zijn vaak niet op te brengen voor huishoudens met een inkomen van minder dan twee euro per dag. Maar voor slachtoffers van seksueel misbruik betekenen deze kosten het verschil tussen hoop en wanhoop.
SPOSA Child helpt om deze kosten te betalen voor de kinder­slachtoffers en zorgt ervoor daarbij dat elke kind op onderwijs kan rekenen.

Table of expenses

Download en print Table-of-expenses.